Lindstedts Advokater

Om Lindstedts

Lindstedts Advokatbyrå grundades år 1955 av Bengt Lindstedt och är sedan länge väl inarbetad och etablerad i Sundsvallsregionen. Sedan år 2004 bedrivs verksamheten under firma Lindstedts Advokater. Byrån har sina lokaler på Thulegatan 24. Advokatfirman Christer Nyström AB har ett med Lindstedts Advokater samarbetande kontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och sysselsätter för närvarande sju medarbetare, varav fyra jurister. Byråns medarbetare hanterar uppdrag från såväl företag som privatpersoner och inom de flesta förekommande rättsområden.

Kontakta oss
Vi som arbetar på Lindstedts

Bertil Dahlström

Advokat och delägare

Catharina Ytterbom Schönfeldt

Advokat och delägare

Christer Nyström

Advokat och delägare

Mona Westlund

Ekonomiansvarig

Helen Mattsson

Paralegal/advokatsekreterare

Honoratus Kikalugaa

Biträdande jurist
Vi som arbetar på filialkontor Advokatfirman Christer Nyström AB

Maria Nyström

Advokat, Stockholmskontoret maria.nystrom@lindstedts.se | 08-26 60 17

Marie Nilsson

Personskaderådgivare, Stockholmskontoret marie@aj.se | 08-26 60 17

Filialkontor

Advokatfirman Christer Nyström AB, Tranebergsvägen 60, Bromma
Vad vi i huvudsak arbetar med
Byråns medarbetare hanterar uppdrag från såväl företag som privatpersoner och inom de flesta förekommande rättsområden.

Straffrätt
Vi har stor erfarenhet av brottmål och anspråk i samband med brott. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Skadeståndsrätt
Vi hjälper företag och privatpersoner i ärenden rörande sak- och personskador, tillstånds- och ansvarsfrågor.

Vi hjälper även dig med rätt till ersättning efter trafikolycka, patientskada, läkemedelsskada, arbetsskada eller olycksfall på fritiden.

Socialrätt
LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga)
LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)
LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård)

Fastighets- och hyresrätt
Vi handlägger olika typer av fastighetsärenden som fel i fastighet, hyresfrågor m.m.

Asylrätt
Vi har lång erfarenhet av asylrätt. Vi anlitar tolkar som behärskar flertalet språk.

Familjerätt
Vi arbetar med vårdnads- boende och umgängesärenden

Affärsjuridik
Avtalsrätt, bolagsrätt, obestånd, skuldsanering m.m.

Vi förmedlar rättsskydd/rättshjälp

Kontakta oss

Lindstedts Advokater
Thulegatan 24 (infart från Bergsgatan), Sundsvall (besök)
Box 1013, 851 11 Sundsvall (post)

Telefon: 060-17 17 75
Fax: 060-15 70 28

Epost: info@lindstedts.se

Stockholmskontoret:
Advokatfirman Christer Nyström AB
Tranebergsvägen 60
167 44 Bromma

Telefon: 08-26 60 17
Fax: 060-15 70 28

Epost: info@aj.se